ม.เทคโนโลยีสุรนารี เดินหน้าศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “กัญชา” ครบวงจร

มทส. ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมสร้างคลัสเตอร์กัญชาและกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ พร้อมพัฒนาศูนย์วัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯไทย คึกคักรับเทรนด์ธุรกิจกัญชง-กัญชาโต

ภาคธุรกิจต่างพากันเปิดตัวชูกัญชาและกัญชง พร้อมแตกไลน์เข้าร่วม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

พบงานวิจัยในอิสราเอล สามารถพัฒนาสูตรใช้กัญชา มีฤทธิ์ช่วยผู้ป่วย Covid-19

งานวิจัยในอิสราเอล พบ CBD สารในกัญชา มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการอักเสบที่รุนแรง ซึ่งพบได้ในกลุ่มผู้ป่วย covid-19

อย.เปิดดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์มซื้อ-ขาย กัญชาส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด

อย. จัดทำระบบรายงานกัญชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขายส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ที่ถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว

20 เมษายน วันกัญชาโลก วันแห่งการรณรงค์ให้กัญชาถูกกฎหมาย

ตัวเลข 420 ในวันกัญชาโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปี สามารถสื่อความหมายได้ทั้ง 420 4.20 หรือ 4/20 ซึ่งเป็นศัพท์สแลงที่ใช้ในกลุ่มผู้สูบกัญชา มีจุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา