ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำข้อมูล “10 ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา” โดยเฉพาะช่อดอกซึ่งมี THC สูง จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดการเสพติดเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางจิตประสาท มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบต่างๆ ในร่างกาย ดังนั้นต้องรู้เท่าทันและระวังความปลอดภัยด้วยตนเอง โดยได้จัดทำ10 ข้อควรระวังดังนี้

1.ก่อนใช้กัญชาควรศึกษาความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. หากอายุน้อยกว่า 25 ปีอย่าใช้ช่อดอกกัญชาหรือสาร THC เนื่องจากมีโอกาสเกิดปัญหา ต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางสมอง

3.การเริ่มใช้ไม่ควรใช้ในปริมาณสูงเพราะอาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะจนอาจต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินหรือ ICU ได้

4.การสูบกัญชาแบบเผาไหม้บารากุหรือแบบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุได้

5.ผู้ที่จะทดลองสูบ ไม่ควรสูบลึกมากและอย่าอัดหรือกลั้นไว้ในปอด เพราะจะได้รับปริมาณสารทั้ง THC และสารระคายเคืองต่างๆ เข้าสู่ร่างกายมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

6.คนรอบข้างที่ไม่ได้สูบ อาจได้รับควันกัญชาร่วมด้วย ดังนั้นควรเลี่ยงการสูบ ในที่มีเด็ก คนท้อง หรือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

7.หากมีสัญญาณของการติดกัญชา เช่น ใช้บ่อยหรือใช้มากขึ้น จนรบกวนการทำงาน การดำเนินชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อควบคุมการใช้

8.fขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 

9.การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญชากดเลือกที่มีความน่าเชื่อถือหากเป็นไปได้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

10.หากได้รับผลกระทบทางสุขภาพ จากอาหารหรือขนมที่ใส่กัญชา โดยไม่แจ้งผู้บริโภค ควรเก็บรายละเอียด ช่องทางการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ รวมถึงหีบห่อและติดต่อ สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคหรือนำส่งที่โรงพยาบาลพร้อมกับผู้ป่วย

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ : https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/news/event/07jun2022-1448-th

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com