ตัวเลข 420 ในวันกัญชาโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปี สามารถสื่อความหมายได้ทั้ง 420 4.20 หรือ 4/20  ซึ่งเป็นศัพท์สแลงที่ใช้ในกลุ่มผู้สูบกัญชา หรือเกี่ยวกับกัญชาที่ทั่วโลกรู้จักโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา

ที่มาของ 420 เริ่มต้นจากนักเรียนไฮสคูล 5 คน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 1971 พวกเขาใช้เวลา 4.20 (PM)  เป็นรหัสเข้าใจร่วมกันในการตามหาต้นกัญชาในละแวกชุมชน เพื่อนำมาสูบ หลังจากพวกเขาเจอแผนผังแปลงปลูกต้นกัญชาที่ถูกเขียนขึ้นโดยเจ้าของแปลงกัญชาในยุคนั้น

หลังจากวันนั้นตัวเลข 420 จึงเป็นการใช้คำที่รู้กันในกลุ่มวัยรุ่นที่สูบกัญชาแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมากำหนดให้วันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปี เป็นวันกัญชาโลก มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น Cannabis day หรือ Marijuana day แต่เกือบทุกประเทศ ต่างเฉลิมฉลองแบบไม่เปิดเผย เนื่องจากกัญชายังถือเป็นพืชเสพติดและผิดกฎหมายในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐ มีเพียงบางรัฐสามารถใช้กัญชาได้ กิจกรรมที่มีการจัดกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐที่ใช้กัญชาถูกกฎหมาย ก็จะมีการเดินเฉลิมฉลองเชิงสัญลักษณ์ แต่บางรัฐต้องใช้วันพิเศษนี้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อให้ภาครัฐปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ใช้กัญชาได้

นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดงานซึ่งเป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้เสพกัญชา นั่นคือ Cannabis Cup แต่ละปี จะมีผู้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา มาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการมาตัดสินผลงาน แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดระบาด จึงปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีให้ ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับชุดผลิตภัณฑ์ไปทดลอง แล้วให้คะแนนแทน

สำหรับประเทศไทย หลังจากเปิดช่องของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว ปีนี้ก็ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของกัญชาทางการแพทย์ มีผลผลิตออกมาแบบถูกกฎหมาย ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์กัญชารับรอง การปลูกและแปรรูป โดยเฉพาะยากัญชาหลายตำรับ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ที่สำคัญประชาชนทั่วไป ก็สามารถเข้าถึงกัญชาได้จากส่วนต่าง ๆ ที่มีการปลดล็อกออกจากพืชเสพติด เช่น ใบกัญชาสด มีราคาสูงกว่า 10,000 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากมีความต้องการจำนวนมาก ซึ่งมีผู้สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มให้ลองชิม มีเมนูชวนยิ้มร่าเริงกัญ ส่งผลให้มูลค่าตลาดกัญชาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์อ้างอิงข้อมูล
https://www.cannabiscup.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/420_(cannabis_culture)
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/4/19/18484698/what-is-420-meaning-marijuana-legalization


, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com