หลังจากกัญชงและกัญชาได้รับการปลดล็อกหลายส่วน จากการเป็นพืชเสพติด วันนี้นอกจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจะสนใจพืชเศรษฐกิจใหม่ 2 ตัวนี้แล้ว บริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างพากันเปิดตัวชูกัญชาและกัญชง พร้อมแตกไลน์เข้าร่วม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาดูความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้กัน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เตรียมเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสซิเนส (We-CANAB) ระหว่างวันที่ 5 – 12 พ.ค.2564 นี้ จะเน้นลงทุนในกลุ่ม Global Cannabis 

โดยนายอิสระ พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วี ประเมินว่า ตลาดกัญชายังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น หรือ Early Adoption จากการได้รับการอนุมัติทางกฎหมาย จะนำมาซึ่งการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นจังหวะสำหรับการลงทุนที่น่าสนใจ จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจกัญชาจากทั่วโลก โดยสัดส่วนตลาดกัญชาถูกกฎหมาย คาดว่า จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27 % มูลค่าประมาณ 90,000 ล้าน USD ในปี  2025 จากระดับ 28,000 ล้าน USD ในปี 2020 (ที่มา : moneyandbangking.co.th)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN บริษัทผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เตรียมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือทำ R&D  ศึกษากัญชงและกัญชา พร้อมเตรียมขออนุญาตกับอย.ปลูกและแปรรูปซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงและมีศักยภาพ(ที่มา  : efinancethai.com)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว ตั้ง บริษัทกัญช์ยารักษ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงของรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว ซึ่งมีใบอนุญาตปลูก และลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ร่วมกับบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จากวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนด้วย (ที่มา : khaosod.co.th)

อ้างอิงข้อมูล
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6373969
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=a0piK3NGcEJHRUU9
https://www.moneyandbanking.co.th/article/news/we-marijuana-stock-market-300464

, ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com