สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ที่ยังสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลกรวมทั้งไทย ได้มีความพยายามเร่งหาและพัฒนายา เพื่อช่วยรักษาและลดปัญหาการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ป่วยที่มียอดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องขณะนี้

ล่าสุดวารสาร Life ได้เผยแพร่ผลการวิจัย (วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา)  ของบริษัท Eybna ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับกัญชาในอิสราเอล สามารถพัฒนาสูตรที่เรียกว่า NT-VRL ขึ้นมา โดยเป็นการรวมสารเทอร์ปีนสารสำคัญในพืช 30 กว่าชนิดมาทดลอง ซึ่งพบว่า มีศักยภาพในการรักษาการติดเชื้อไวรัสที่หลากหลายในหลอดทดลอง

จากนั้นได้มีการนำ NT-VRL มาใช้ร่วมกับ CBD สารที่มีอยู่ในกัญชา ก็พบว่า มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการอักเสบที่รุนแรง ซึ่งพบได้ในกลุ่มผู้ป่วย covid-19 แม้ในการทดลองจะไม่ได้ใช้สายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิด Covid-19 แต่ผลงานวิจัยขององค์กรในอิสราเอลครั้งนี้ ก็มีความสัมพันธ์กันกับอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจะถึงโรคปอดอักเสบที่รุนแรง จึงถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดี สำหรับการจะนำมาใช้ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่าง Covid- 19 ด้วย

อ้างอิงข้อมูล
https://www.thansettakij.com/content/world/477241
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934328
https://www.eybna.com/

, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com