กระแสความนิยมกัญชา หลังจากปลดล็อกบางส่วนออกจากพืชเสพติด ตัวอย่างเช่น  ใบกัญชา ขณะนี้มีความต้องการของตลาดสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร เครื่องดื่ม ต่างมีความต้องการใบกัญชาสด มาใช้ปรุงอาหารหรือทำเครื่องดื่ม 

ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและผู้ขาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. จึงได้จัดทำระบบรายงานกัญชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขายส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ที่ถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ซึ่งสามารถปริ้นเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การซื้อขายสะดวกรวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อได้

โดยเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า การจัดทำระบบพิมพ์หลักฐานรับรองการรับ/ซื้อ ของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชา ที่จะขายส่วนต่าง ๆ ให้ลูกค้า และยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อและผู้บริโภค ถึงกัญชาจากแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย 

รายละเอียดใบรับรองการขาย จะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ซื้อและผู้ขาย ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชาที่ทำการซื้อขาย พร้อม QR Code ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งจะเป็นการป้องกันการปลอมแปลงด้วย 

ตัวอย่างแบบฟอร์มซื้อขายกัญชาส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด

สำหรับผู้ที่สนใจใช้แบบฟอร์มซื้อขายกัญชา สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ Link https://bit.ly/2NqepZ3 จากนั้นเข้าระบบ รายงานกัญชา ในหัวข้อ “จำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช้ ยส5)” มีขั้นตอนรายละเอียดแนะนำ

อย่างไรก็ตามส่วนต่าง ๆ ของกัญชงและกัญชา ยังต้องมาจากแหล่งปลูกที่มีใบอนุญาตถูกกฎหมาย ที่ผลิตภายในประเทศ แต่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเว้นบางส่วนของต้น ไม่ถือเป็นยาเสพติด จึงอนุญาตให้ซื้อขายกัญชาและกัญชง กันได้อย่างเสรี มีทั้งใบ กิ่งก้าน เปลือก เส้นใย รากหรือกากที่ได้จากการสกัด(มี THC ไม่เกิน 0.2 %) รวมทั้งน้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ส่วนเมล็ดกัญชาที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และช่อดอกยังถือเป็นยาเสพติด 

อ้างอิงข้อมูล
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2011
https://cannabis.fda.moph.go.th/info01-15122563/
https://bit.ly/2NqepZ3
https://privus.fda.moph.go.th/

,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com