ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 มิถุนายน 2565ให้กัญชาและสารสกัดจากกัญชา เป็น สมุนไพรควบคุม ถึงแม้จะอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้ายและจำหน่ายสมุนไพรควบคุมได้ แต่ก็ยกเว้นไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบและไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ส่วนการอนุญาต ประกาศฉบับนี้ได้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้าน สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมให้กับผู้ป่วยของตนได้ 

อ้างอิงข้อมูล : https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D137S0000000000900

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com