กรมวิชาการเกษตรพร้อมแจกกัญชา ครัวเรือนละ 2 ต้น เริ่ม 16 มิ.ย.2565

กรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนครัวเรือนละ 2 ต้น หรือ 500,000 ครัวเรือน รวม 1 ล้านต้น เริ่มลงทะบียน 16 มิ.ย.65