จากแนวโน้มตลาดกัญชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศอนุญาตให้กัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการอนุญาตใช้กัญชาทางการแพทย์มีเพิ่มขึ้นรวมทั้งไทย 

ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFC เปิดตัวกองทุนเปิด MFC Global Cannabis Fund : MCANN เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนรายแรกของไทย วันนี้ (19 เมษายน 2564) สำหรับผู้สนใจลงทุน กลุ่มธุรกิจกัญชาและกัญชงถูกกฎหมาย สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละครั้งได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 19 ถึง 27 เมษายนนี้ 

สำหรับกองทุน MCANN มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ และ/หรืออีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุน ในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชา (Cannabis) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในบริษัทที่สร้างรายได้ หรือประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับศึกษาวิจัย การเพาะปลูก การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา หรือกัญชงที่ถูกกฎหมาย

ทั้งนี้จะมีการเน้นลงทุน หุ้นธุรกิจกัญชา (Marijuana) และกัญชง(Hemp) ที่เกี่ยวกับการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ การพัฒนายาและเทคโนโลยีชีวภาพ ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายแล้ว ซึ่งขณะนี้มีจำนวนประเทศที่อนุญาตแล้ว 37 ประเทศทั่วโลก คาดว่า ตลาด Cannabis ทั่วโลกจะโต 17.1 % ต่อปี ต่อเนื่องถึงปี 2025 และมีมูลค่าตลาด มากกว่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อ้างอิงข้อมูล
https://www.prachachat.net/finance/news-649138
https://www.posttoday.com/finance-stock/money/650522
https://www.mfcfund.com/web/

, , , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com