กองทุนเปิดรายแรกของไทย รวม “กัญชากัญชง” เสนอขาย 19-27 เมษานี้

กองทุนเปิด MCANN เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนรายแรกของไทยวันนี้ สำหรับผู้สนใจลงทุนกลุ่มธุรกิจกัญชาและกัญชงถูกกฎหมาย