ความต้องการ “กัญชา” ที่มีทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ พยายามหาซื้อกัญชาถูกกฎหมาย แต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อยถูกหลอก ต้องสูญเสียเงินแล้วไม่ได้ของหรือสิ่งที่ได้เป็นกัญชาที่ไม่ได้ปลูกอย่างถูกกฎหมาย ไม่มีใบรับรอง วันนี้เราจะมา Checklist หรือดูรายการที่ต้องตรวจสอบมีอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นตัวช่วยคัดกรองผู้ขายกัญชาอย่างถูกต้อง เพราะขณะนี้สามารถซื้อขายกัญชาบางส่วนได้แล้ว โดยเฉพาะส่วนที่ปลดล็อกออกจากยาเสพติด

เพจ Buriram FDA กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้น เพื่อการซื้อ-ขายกัญชาส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด ซึ่งต้องเป็นการซื้อขายกัญชาจากแหล่งที่ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น โดยหลัก ๆ จะต้องตรวจสอบ ใบอนุญาตปลูก และใบรับรองการซื้อขาย

Checklist 6 จุดสำคัญที่ผู้ซื้อสามารถขอเอกสาร “ใบอนุญาตปลูกกัญชา” จากผู้ปลูกหรือผู้ขายเพื่อใช้ตรวจสอบก่อนซื้อกัญชา ที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ใบอนุญาตปลุกกัญชา ดูจาก
1.เลขที่หนังสือสำคัญ
2.รายชื่อหน่วยงานกับวิสาหกิจชุมชนที่ทำ MOU
3.ชื่อผู้รับอนุญาต
4.ชื่อสถานที่ผลิต
5.ข้อมูลสถานที่
6.วันหมดอายุของใบอนุญาต

ใบรับรองการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติด ดูจาก
1.เลขที่ใบสั่งซื้อ
2.วันที่สั่งซื้อ
3.ข้อมูลผู้ขาย
4.ข้อมูลผู้ซื้อ
5.ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชา
6.คิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขายและใบรับรองการขาย

หากไม่แน่ใจในการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตสำหรับกัญชา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวเลขใบอนุญาตสำหรับกัญชา ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 มีจำนวนใบอนุญาต 1,677 รายการ)

อ้างอิงข้อมูลและกราฟิก
Facebook : เพจ Buriram FDA
https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/STAFF/MARIJUANA_REPORT_PUBLIC_MAP

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com