ม.เทคโนโลยีสุรนารี เดินหน้าศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “กัญชา” ครบวงจร

มทส. ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมสร้างคลัสเตอร์กัญชาและกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ พร้อมพัฒนาศูนย์วัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ

ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชน วิจัยนวัตกรรมตอบโจทย์สารเสริมอาหารสัตว์จากกัญชง

มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมวิจัยกัญชงใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะสารเสริมในสัตว์ ทั้งสุกรและสัตว์ปีก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

20 เมษายน วันกัญชาโลก วันแห่งการรณรงค์ให้กัญชาถูกกฎหมาย

ตัวเลข 420 ในวันกัญชาโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปี สามารถสื่อความหมายได้ทั้ง 420 4.20 หรือ 4/20 ซึ่งเป็นศัพท์สแลงที่ใช้ในกลุ่มผู้สูบกัญชา มีจุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา