ปัจจุบันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค มีมูลค่าสูงทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ล่าสุดมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมลงนามกับภาคเอกชน วิจัยนวัตกรรมกัญชง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ จะอยู่ภายใต้โครงการ กรอบความร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรมกัญชงสู่สารเสริมในสัตว์ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับภาคเอกชน (แถลงข่าว Facebook Live)

รศ.ดร.ทศพล อินเจริญ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า งานวิจัยครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะพลิกโฉมวงการปศุสัตว์ไทย เพราะจะเป็นการใช้สิ่งเหลือจากภาคอุตสาหกรรมกัญชง ทั้งกากของเมล็ด ใบ ต้นและราก ซึ่งมีสารสำคัญทางชีวเคมี มาใช้แก้ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์แบบเข้มข้นของอุตสาหกรรม โดยเป็นการวิจัยสูตรสารเสริมในสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นมาจากกัญชง

นอกจากนี้พบว่า กัญชงช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้สัตว์ปีกและสุกร ปลอดสารตกค้าง ดีต่อผู้บริโภค ปัจจุบันกระบวนการวิจัยอยู่ในขั้นตอนแล็บ คาดว่า จะทดลองใช้กับหมูและสัตว์ปีกได้ ประมาณปลายปี 2564 นี้ 

งานแแถงลข่าว กรอบความร่วมมืองานวิจัยกัญชงเป็นสารเสริมในสัตว์

อ้างอิงข้อมูล
https://www.facebook.com/hempcdf/videos/5497875923618383
https://www.phitsanulokhotnews.com/2021/05/03/154262

, , , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com