จุฬาฯ เปิดตัวให้ลองชิม ไอศกรีมกัญชา 3 สูตร ใช้วัตถุดิบจากใบกัญชา สายพันธุ์ Charlotte’s Angel ที่มีค่า THC 0.2 % ตามกฎหมาย ถือเป็นต้นแบบการแปรรูปอาหารจากกัญชาที่มีการควบคุมคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และเตรียมโครงการจัดอบรมทำไอศครีมกัญชาสำหรับผู้สนใจในอนาคต 

รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ประธานคลัสเตอร์วิจัยกัญชาและสารธรรมชาติจากกัญชา เปิดเผยว่าไอศกรีมกัญชาของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีการควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานแตกต่างจากอาหารที่มีส่วนผสมกัญชาตามท้องตลาดทั่วไป

“ไอศกรีมกัญชาของจุฬาฯ มี 3 สูตร สูตรแรกคือกัญชาล้วน สองคือกัญชาผสมชาเขียวโฮจิฉะ และอีกสูตรคือกัญชาผสมชามัทฉะ ทั้งชาเขียวโฮจิฉะและมัทฉะก็มีกลิ่นคล้ายกัญชาอยู่แล้ว พอนำมาผสมกันก็ลงตัว”

รศ.ภญ.ดร.สรกนก กล่าวถึงกรรมวิธีการทำไอศกรีม เริ่มจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การหมักซึ่งควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การปลูกสำหรับเคล็ดลับของไอศกรีมกัญชา จุฬาฯ อยู่ที่การตากแห้งด้วยกลวิธีพิเศษ ที่ยังคงกลิ่นเฉพาะของใบกัญชา จากนั้นจึงนำมาบดเป็นผง ก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นไอศครีมกัญชาออกวางจำหน่าย

ด้าน อ.ภญ.ดร.วราลี ยอดสุรางค์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ผลิตไอศกรีมกัญชา กล่าวเสริมว่าไอศกรีมกัญชานี้ได้ผ่านการควบคุมปริมาณสาร THC ไม่ให้เกิน 0.2 % ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ จุฬาฯ ยังจำกัดอายุผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี พร้อมระบุโรคที่ผู้ป่วยไม่ควรรับประทาน

ไอศกรีมกัญชาล็อตแรกมีเพียง 500 กระปุก วางจำหน่ายที่ร้าน Healthyplatz By Double T ของสมาคมนิสิตเก่าเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และในอนาคตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีโครงการจัดอบรมการทำไอศกรีมกัญชาให้แก่ผู้ที่สนใจด้วย

สำหรับไอศครีมกัญชาที่ผลิตขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัย การใช้กัญชาอย่างพอเหมาะในส่วนประกอบอาหาร ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. สนับสนุนด้านงบประมาณให้ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายโครงการ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกัญชาของไทย

อ้างอิงข้อมูล
https://www.chula.ac.th/news/46546/

, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com