ความก้าวหน้าของการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มเห็นผลจากปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยากัญชารักษาเพิ่มจำนวนขึ้น และผลการรักษาที่มีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การเข้าถึงยากัญชาในผู้ป่วย ที่อาจไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการอื่นได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการเพิ่มตำรับยากัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีก 7 ตำรับ

สำหรับประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ได้เพิ่มตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 7 ตำรับดังนี้

1.ยาแก้ลมแก้เส้น ใช้สำหรับแก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือเท้าชา 

2.ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก เป็นยาที่มี THC 2.0 mg/ml
3.ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอกและเมล็ด 
4.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และ THC อัตราส่วน 20:1
5.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และ THC อัตราส่วน 1:1
ตัวยาทั้ง 4 ตำรับนี้มีเงื่อนไขการใช้ สำหรับรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

6.ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ไม่เกิน 0.5 mg/drop ใช้รักษาเสริมภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

7.ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร

ปัจจุบันมีคลินิกกัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ หากผู้ป่วยต้องการเข้ารับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก Link คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ใกล้บ้าน ซึ่งมีอยู่มากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูล
https://healthserv.net/9929 https://medcannabis.go.th/activity/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2


, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com