ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ เรื่อง “กัญชง..เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตตัวใหม่ ยังขึ้นกับหลายเงื่อนไข” หลังจากรัฐบาลปลดล็อกกัญชงและบางส่วนของกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ จนเกิดกระแสความสนใจของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเกษตรกรที่ต้องการปลูกกันเป็นจำนวนมาก

ในการประเมินเบื้องต้นของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กัญชงในตลาดโลกปี 2563 มีมูลค่า 4,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โตเฉลี่ยร้อยละ 22.4 ต่อปี โดยปี 2570 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาด 18,608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมีแนวโน้มเติบโตดี แต่การลงทุนปลูกกัญชงของไทย ก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันด้านคุณภาพและราคากัญชงต้นน้ำประกอบด้วย 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกัญชง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ปี 2564 รายได้จากช่อดอกกัญชง จากการปลูกระบบเปิด หรือ Outdoor เพื่อเอาช่อดอก จะให้ผลผลิตช่อดอกกัญชงแห้งประมาณ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจำหน่าย 10,000-15,000 บาทต่อกิโลกรัมแห้ง ทั้งนี้ถือเป็นแรงหนุนด้านผลผลิตที่มีจำกัดในระยะแรก จึงส่งผลให้มีรายได้อยู่ที่ 0.2 – 1 ล้านบาทต่อไร่ แต่ก็มีความเสี่ยงในระยะยาว ที่จะปรับลดลง ขณะที่ต้นทุนการปลูกมีตัวเลขใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 0.3 -1.5 ล้านบาทต่อไร่ ระยะเวลาคืนทุน 4-5 ปี 

ส่วนแนวโน้มในระยะยาว หากอุปทานหรือผลผลิตกัญชงมีเพิ่มขึ้น จะถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะกดดันราคาผลผลิตให้ไม่สูงเช่นปีแรก ๆ โดยเฉพาะหลังจากนี้ 5 ปี ภาครัฐจะมีการอนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบ หรือสารสกัดกัญชงจากต่างประเทศได้ ดังนั้นผู้ที่คิดจะลงทุนปลูกกัญชงควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ให้รอบคอบเช่นกัน 

อ้างอิงข้อมูล
kasikornresearch.com
Matichon.co.th
https://news.thaipbs.or.th/content/303617

, ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com