หลายคนตั้งคำถามปลูกกัญชาไว้ใช้ในบ้านตัวเองจะทำได้หรือไม่ กฎหมายอนุญาตให้ใครปลูกกัญชาได้บ้าง วันนี้เรามาดูเงื่อนไข และการอนุญาตให้ชาวบ้านสามารถปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น จากตัวอย่างโครงการนำร่อง “โนนมาลัยโมเดล” ซึ่งได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาแล้วกัน

จากอดีตที่ผ่านมา “กัญชา” ถือเป็นยาเสพติดที่หากใครมีไว้ จะถือเป็นความผิดในการครอบครองยาเสพติดให้โทษ แต่หลังจากมีการปลดล็อกกัญชา ให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์และเพื่อศึกษาวิจัยได้ ปัจจุบันจึงมีช่องทางการปลูกอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้กฎระเบียบภาครัฐ เพื่อให้สามารถปลูกและนำกัญชามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญญาที่บ้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยในงาน“การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” ได้มีพิธีรับมอบต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอก ซึ่งเป็นกัญชาสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้กับชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์ ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือนขออนุญาตปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น 

ในการปลูกครั้งนี้ถือเป็นการปลูกตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตปลูกกัญชา โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โนนมาลัย ร่วมกับชาวบ้านซึ่งรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนขออนุญาตปลูก และหลังเก็บเกี่ยวชาวบ้านในกลุ่มผู้ปลูก จะต้องส่งช่อดอกและเมล็ดขายให้โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ปรุงยารักษาผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชนต่อไป แต่ส่วนอื่น ๆ ของกัญชาทั้งใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และราก ชาวบ้านในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาสามารถนำไปผลิตหรือจำหน่ายต่อได้เอง

ขั้นตอนขออนุญาตผลิต(ปลูก)กัญชา ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือด้านการเกษตรขอปลูกเอง หรือร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งชาวบ้านรวมกันจัดตั้งขึ้น สหกรณ์เกษตร ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย หรือสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชา ทั้งนี้ผู้ขอปลูกจะต้องปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านั้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Link https://cannabis.fda.moph.go.th/

อ้างอิงข้อมูล
https://cannabis.fda.moph.go.th/
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2030905
https://www.matichon.co.th/politics/news_2577457 https://www.medcannabis.go.th/blog/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3 https://www.youtube.com/watch?v=19GCXCf7zak

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com