จากนโยบายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบได้สะดวกขึ้น ขณะนี้จึงมีการปลดตำรับยากัญชา 5 ตำรับจากตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อให้เอกชนสามารถยื่นขอผลิตได้  

สำหรับตำรับยากัญชา 5 ตำรับ ที่มีส่วนประกอบของใบและกิ่งก้านกัญชา ปลดออกจากตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีดังนี้

1.ยาศุขไสยาศน์ มีข้อบ่งใช้ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
2.ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง มีข้อบ่งใช้ ช่วยแก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง 
3.ยาแก้ลมแก้เส้น มีข้อบ่งใช้ ช่วยบรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้าชา อ่อนกำลัง
4.ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง มีข้อบ่งใช้ ทารักษาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิงหนัง
5.ยาแก้โรคจิต มีข้อบ่งใช้ ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ

เอกชนหรือผู้ผลิตยาแผนไทย ที่สนใจต้องการผลิตยาทั้ง 5 ตำรับ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. 

ส่วนตำรับยาที่มีการประกาศเป็นตำรับยากัญชา 16 ตำรับก่อนหน้านี้ หลังจากปลด 5 ตำรับยากัญชาข้างต้นแล้ว อีก 11 ตำรับที่เหลือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยังคงเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดิม อย่างไรก็ตามยาตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบทุกตำรับ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้ แต่ต้องเข้ารับบริการในคลินิกกัญชา เพื่อให้แพทย์สั่งจ่ายยากลุ่มนี้เท่านั้น

การนำยากัญชาทั้ง 5 ตำรับ ออกจากตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชา สามารถขายผลผลิตให้ผู้ผลิตยาแผนไทย เพื่อผลิตตำรับยากัญชาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และประชาชนผู้ใช้ยา ก็จะเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้น ผ่านคลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่เปิดบริการตรวจรักษาในรูปแบบคลินิกกัญชาได้ทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูลและกราฟิก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0074.PDF
https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/canabis_e-sub.html
https://www.thairath.co.th/news/society/2034171
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922810
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com