กระแสความนิยมรักษาโรคด้วยยากัญชา ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก สนใจใช้กัญชาในการรักษาอาการเจ็บป่วย จนเกิดข้อสงสัยว่า ผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาตัวเองได้หรือไม่

ในหัวข้อ ถาม-ตอบ ของอย. กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. เกี่ยวกับการปลูกกัญชารักษาตัวเองของผู้ป่วย มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า กฎหมาย ไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ป่วยปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาตัวเองได้ เพราะในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๑๗) พ. ศ. 2562 ยังให้นำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

หากผู้ป่วยต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ที่ได้รับใบอนุญาต จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ได้ ซึ่งมีบริการสำหรับประชาชนทั่วไปกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ผ่านการอบรมใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งหลังจากผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค (ผลิตภัณฑ์ยากัญชาไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป)

อย่างไรก็ตาม “กัญชา” ยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นการปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,500,000 บาท 

ปัจจุบันมีแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ที่ผ่านการอบรมแล้ว 13,634 คน ซึ่งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์หรือสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาตให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาได้

Link  คลินิกกัญชาทางการแพทย์
         ระบบสืบค้นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาที่ได้รับการรับรอง

อ้างอิงข้อมูล
https://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/PDF/others/August_2020/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2.pdf
https://cannabis.fda.moph.go.th/consumer-search/

, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com