อย.เปิดดาวน์โหลดฟรี แบบฟอร์มซื้อ-ขาย กัญชาส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด

อย. จัดทำระบบรายงานกัญชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขายส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ที่ถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว