ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปลูกกัญชงจะมีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อไร่ ใช้เวลา 4-5 ปีคืนทุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ปี 2564 รายได้จากช่อดอกกัญชงจากการปลูกระบบเปิด หรือ Outdoor จะให้ผลผลิตช่อดอกกัญชงแห้ง 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้อยู่ที่ 0.2 – 1 ล้านบาทต่อไร่