ประกาศเพิ่มตำรับ “ยากัญชา” ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีก 7 ตำรับ เพื่อเสริมการรักษาผู้ป่วย