ม.นเรศวร จับมือภาคเอกชน วิจัยนวัตกรรมตอบโจทย์สารเสริมอาหารสัตว์จากกัญชง

มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมวิจัยกัญชงใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะสารเสริมในสัตว์ ทั้งสุกรและสัตว์ปีก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค