อย.ตอบข้อสงสัยผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชารักษาตัวเองได้หรือไม่

กระแสความต้องการรักษาโรคด้วยยากัญชา ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก สนใจปลูกกัญชาไว้เพื่อรักษาตัวเอง ทำได้หรือไม่ อย.มีคำตอบ