รอขึ้นทะเบียน “กัญชาพันธุ์ไทย” อีก 4 สายพันธุ์ พร้อมใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รู้จักกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์รอขึ้นทะเบียน จัดเป็นพันธุ์หายากแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งทางพฤกษศาสตร์ เคมีและสารพันธุกรรม

ประกาศเพิ่มตำรับ “ยากัญชา” ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีก 7 ตำรับ เพื่อเสริมการรักษาผู้ป่วย