• เว็บไซด์ กัญชงกัญชา.com เป็นเว็บไซด์รวบรวมข่าวสาร เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามา Update เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัญชงและกัญชา หลังการปลดล็อกของภาครัฐ
  • ทีมผู้จัดทำเราเป็นกลุ่มคน ที่มีความสนใจศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของกัญชงและกัญชาในบ้านเรา จึงร่วมกันพัฒนาเนื้อหาเว็บไซด์นี้ขึ้น เพื่อแบ่งปันข้อมูลให้เป็นแหล่งสืบค้นกัญชงและกัญชา ที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ซึ่งทั้งกัญชงและกัญชา ต่างเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีความเป็นมายาวนาน ทั้งในการใช้ประโยชน์ทางยา อาหาร หรือตามวัฒนธรรมประเพณี กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบันและอนาคต

ติดต่อ-สอบถามข้อมูล